شرایط و قیمت محصولات ام وی ام و چری در ایران(مرداد ۹۶)

لیست قیمت و شرایط فروش محصولات مدیران خودرو شامل خانواده‌ی ام وی ام و چری در مردادماه ۱۳۹۶

قیمت و شرایط فروش ام وی ام ۵۵۰

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام ۵۵۰ – دنده‌ای ۵۳٬۴۶۲٬۰۰۰ ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰
ام وی ام ۵۵۰ – دنده‌ای لاکچری ۵۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۴٬۱۲۵٬۰۰۰ تومان – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۵٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره منعطف ۹٪ الی ۱۴٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

ام وی ام ۵۵۰ – اتوماتیک
۶۱٬۲۱۸٬۰۰۰ ۵۹٬۵۰۰٬۰۰۰
ام وی ام ۵۵۰ اتوماتیک – لاکچری ۶۴٬۶۰۰٬۰۰۰ ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۵٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره منعطف ۹٪ الی ۱۴٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

قیمت و شرایط فروش ام وی ام ۳۱۵

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام ۳۱۵ – هاچ بک ۴۶٬۲۰۰٬۰۰۰ ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰
ام وی ام ۳۱۵ – هاچ بک اسپرت ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
ام وی ام ۳۱۵ – هاچ بک اسپرت لاکچری
۴۶٬۷۰۰٬۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۹٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۲ ماهه بدون بهره (بازه پرداخت انتخابی توسط مشتری) – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۶۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۶ ماهه – نرخ بهره ۰٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

ام وی ام ۳۱۵ – صندوق‌دار
۴۶٬۲۰۰٬۰۰۰ ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰

قیمت و شرایط فروش ام وی ام ۱۱۰s

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام ۱۱۰s – لاکچری ۳۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۳ ماهه بدون بهره (بازه پرداخت انتخابی توسط مشتری) – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۶۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۰٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

ام وی ام ۱۱۰s – کامفورت ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۳ ماهه بدون بهره (بازه پرداخت انتخابی توسط مشتری) – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۶۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۶ ماهه – نرخ بهره ۱۰٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

قیمت و شرایط فروش ام وی ام X33s

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام X۳۳s ۷۷٬۶۰۰٬۰۰۰ ۷۶٬۵۰۰٬۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۲۷٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۲ ماهه بدون بهره (بازه پرداخت انتخابی توسط مشتری) – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۶۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۲٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۸٪ الی ۱۹٪

ام وی ام X۳۳s – اسپرت ۷۹٬۶۰۰٬۰۰۰ ۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۲۷٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۲ ماهه بدون بهره (بازه پرداخت انتخابی توسط مشتری) – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۶۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۲٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۸٪ الی ۱۹٪

قیمت و شرایط فروش ام وی ام X22

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام X۲۲ – دنده‌ای ۵۷٬۴۰۰٬۰۰۰ ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۴٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان و پیش‌پرداخت دوم ۲۰ روز پس از ثبت نام (۱۰٪ مبلغ خودرو) – پیش‌پرداخت سوم بر اساس بازه انتخابی پرداخت توسط مشتری – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۷٪ – موعد تحویل شهریور ۹۶

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه و ۲۴ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۱۳٪ الی ۱۸٪

ام وی ام X۲۲ – دنده‌ای اسپرت ۵۸٬۹۰۰٬۰۰۰ ۵۸٬۵۰۰٬۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان و پیش‌پرداخت دوم ۲۰ روز پس از ثبت نام (۱۰٪ مبلغ خودرو) – پیش‌پرداخت سوم بر اساس بازه انتخابی پرداخت توسط مشتری  – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۷٪ – موعد تحویل شهریور ۹۶

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه و ۲۴ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۱۳٪ الی ۱۸٪

ام وی ام X۲۲ – اتوماتیک
۶۵٬۴۰۰٬۰۰۰ ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۶٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان و پیش‌پرداخت دوم ۲۰ روز پس از ثبت نام (۱۰٪ مبلغ خودرو) – پیش‌پرداخت سوم بر اساس بازه انتخابی پرداخت توسط مشتری  – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۷٪ – موعد تحویل شهریور ۹۶

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۱۳٪ الی ۱۸٪

ام وی ام X۲۲ – اتوماتیک اسپرت ۶۶٬۹۰۰٬۰۰۰ ۶۶٬۳۰۰٬۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۶٬۷۲۵٬۰۰۰ تومان و پیش‌پرداخت دوم ۲۰ روز پس از ثبت نام (۱۰٪ مبلغ خودرو) – پیش‌پرداخت سوم بر اساس بازه انتخابی پرداخت توسط مشتری  – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۷٪ – موعد تحویل شهریور ۹۶

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۱۳٪ الی ۱۸٪

قیمت و شرایط فروش چری آریزو ۵

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چری آریزو ۵ – دنده‌ای ۶۵٬۲۰۰٬۰۰۰
چری آریزو ۵ – لاکچری ۷۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰
چری آریزو ۵ – Excellent
۷۷٬۷۰۰٬۰۰۰ ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۲۷٬۱۹۵٬۰۰۰ تومان و یک فقره چک بدون کارمزد ( حداقل ۱۵٪ قیمت خودرو) به رقم ۱۱٬۶۵۵٬۰۰۰  تومان ( این مبلغ با توجه به بازه انتخابی پرداخت توسط مشتری قابل تغییر است ) – فواصل چک‌ها یک ماهه الی سه ماهه – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – کارمزد پایه ۱۸٪ – موعد تحویل ۳۰ روزه

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

کارمزد منعطف از ۱۵٪ الی ۱۹٪

قیمت و شرایط فروش چری تیگو ۵

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چری تیگو ۵ جدید – لاکچری ۹۵٬۴۰۰٬۰۰۰ ۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۳۸٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان و یک فقره ۲ ماهه چک بدون کارمزد ( حداقل ۱۵٪ قیمت خودرو) به رقم ۹٬۵۴۰٬۰۰۰  تومان ( این مبلغ با توجه به بازه انتخابی ورداخت توسط مشتری قابل تغییر است ) – فواصل چک‌ها یک ماهه الی سه ماهه – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – کارمزد پایه ۱۰٪ – موعد تحویل ۳۰ روزه

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

کارمزد منعطف از ۷٪ الی ۱۸٪

چری تیگو ۵ جدید – لاکچری اسپرت
۹۶٬۴۰۰٬۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۳۸٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۲ ماهه بدون کارمزد ( حداقل ۱۵٪ قیمت خودرو) به رقم ۹٬۶۴۰٬۰۰۰  تومان ( این مبلغ با توجه به بازه انتخابی ورداخت توسط مشتری قابل تغییر است ) – فواصل چک‌ها یک ماهه الی سه ماهه – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – کارمزد پایه ۱۰٪ – موعد تحویل ۳۰ روزه

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

کارمزد منعطف از ۷٪ الی ۱۸٪

چری تیگو ۵ جدید – Excellent
۱۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۴۰٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۲ ماهه بدون کارمزد ( حداقل ۱۵٪ قیمت خودرو) به رقم ۱۰٬۱۴۰٬۰۰۰  تومان ( این مبلغ با توجه به بازه انتخابی ورداخت توسط مشتری قابل تغییر است ) – فواصل چک‌ها یک ماهه الی سه ماهه – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – کارمزد پایه ۱۰٪ – موعد تحویل ۳۰ روزه

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

کارمزد منعطف از ۷٪ الی ۱۸٪

قیمت و شرایط فروش چری تیگو ۷

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چری تیگو ۷- لاکچری به زودی
چری تیگو ۷- Excellent
۱۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ به زودی
منبع : ایران جیب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *