نانو کاوشگر ها به کمربند های سیارکی فرستاده می شوند

0

تیمی از پژوهشگران مؤسسه فنلاندی «FMI» طرحی را به سازمان علوم سیارات اروپا ارائه داده اند که به دانشمندان اجازه می دهد صدها سیارک را ظرف مدت چند سال مورد مطالعه قرار دهند.

بر اساس پروژه مورد بحث، قرار است ۵۰ نانوکاوشگر (کاوشگرهای کوچک ۵ کیلوگرمی) به کمربند سیارکی بین مریخ و مشتری ارسال شوند و از بیش از ۳۰۰ سیارک بزرگ تصویر و نمونه شیمیایی تهیه کنند.

نانوکاوشگرها با فناوری بادبان خورشیدی الکتریکی حرکت می کنند

کاوشگرهای مورد اشاره از یک تلسکوپ کوچک برای ثبت تصاویر و از یک طیف سنج برای تحلیل مواد شیمیایی بهره می برند، و با استفاده از فناوری بادبان خورشیدی الکتریکی (E-sail) حرکت خواهند کرد. این بادبان خورشیدی در واقع شامل خود کاوشگر و واحد کنترلی کوچکی می شود که از طریق یک تسمه ۲۰ کیلومتری به یکدیگر متصل شده اند.

تسمه مذکور همواره دارای بار الکتریکی مثبت بوده و در تماس با یون های مثبت منتشر شده از سوی خورشید، آنها را دفع کرده و نیروی لازم برای حرکت نانوکاوشگر را تأمین می کند.

لازم به ذکر است که طبق برنامه، هر نانوکاوشگر ۶ تا ۷ سیارک بزرگ را مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس اطلاعات به دست آمده را با خود به زمین بازمی گرداند؛ در نتیجه نیاز به آنتن های بزرگ رفع شده و حجم و وزن کلی دستگاه کاهش یافته است.

گفتنی است بر اساس پیش بینی ها، پروژه مورد بحث ۳ سال طول کشیده و حدود ۷۲ میلیون دلار هزینه خواهد داشت که سازمان علوم سیارات اروپا هنوز با انجام آن به صورت قطعی موافقت نکرده، و در آینده تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

 

منبع : Engadget

Leave A Reply

Your email address will not be published.