Browsing Tag

استارتاپ ژاپنی از سنگ آهک، کاغذ می سازد

شرکت دانش بنیان ژاپنی کاغذ ها را با آهک تولید می کند!

یکی از قدیمی ترین ابزارهای انسان برای نگارش، لوح های سنگی بودند که به واسطه دوام زیاد خود، قرن های متمادی سالم مانده و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار باستان شناسان و تاریخ نویسان قرار داده اند. حال یک استارتاپ ژاپنی با نیم نگاهی به گذشته…
Read More...